drottning tyras härliga hallon

drottning tyras härliga hallon

Drottning Tyra, Tyra Dannebod, var drottning av Danmark och gift med Gorm den gamle. Hon nämns på runstenarna i Jelling tack vare sin son Harald Blåtand. Harald Blåtand som tar åt sig äran av att ha kristnat danerna och enat riket.


Den mindre av de två stenarna i Jelling är rest i drottning Tyras minne. Hon prisas i sagorna för att vara mycket klok och för andra goda egenskaper. Benämningen, tillnamnet, Dannebod fick hon till följd av detta då det betyder Danmarks prydnad.


Uppgifter gör gällande att hon blev 115 år gammal. Hon föddes år 820 och dog 935.


Drottning Tyra anses vara den som ska ha grundat Danevirke.


Om hon gillade hallon är osäkert, men om det är något som hon skulle ha gillat så är det hallon.


Fullständig varudeklaration av Drottning Tyras härliga hallon.